2023

Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Ollerup Delingsførere

lørdag 10. juni 2023, kl. 16:15-17:15

i Konferencelokalerne på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

DAGSORDEN:

1.      Valg af dirigent og stemmetællere

2.                a. Beretning om Elevforeningens arbejde.

                   b. Beretning om aktiviteter på OD-Baksås, Nissedal.

                   c. Kort orientering om Gymnastikhøjskolens virke.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4.      Behandling af indkomne forslag.

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                   a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                   b. Valg af suppleanter.

6.      Valg af revisor og suppleant

                   a. Valg af revisor.

                   b. Valg af revisorsuppleant.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer i ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup”

8.      Eventuelt.

Forslag til behandling (punkt 4) skal være sekretæren, Vibeke Henriksen, vh@od-elev.dk, i hænde senest

den 27. maj 2023.

Uddrag af vedtægternes § 3:

Medlemmer er alle, der har gennemgået et 3, 4, 5, eller 9 måneders kursus på Gymnastikhøjskolen, og som har betalt kontingent.

Stemmeret har alle, der har betalt kontingent for 2023.

Medlemskab kan blive kontrolleret.

Bestyrelsen

31-03-2023