HELE HISTORIEN

I årsskrift 1920 skriver Niels Bukh: Nu må vores OD Forening have en fastere form.

I årsskriftet 1921 står: ”Gymnastikhøjskolens Elevforening” kunde vor forening have heddet. Men OD – tegnet møder os alle vegne.

Hovedopgaven for ”Ollerup Delingsførere” skal være at samarbejde med Gymnastikhøjskolen.

Der er allerede 7-8oo medlemmer i ”OD” (Viggo Munck.)

Der nedsættes et udvalg bestående af: Viggo Munck, Frede Hansen, Kristian Krogshede, Anna Mortensen og Magda Brogaard. De arbejder videre med planerne og er den første bestyrelse. Munck vælges til formand og Kristian Krogshede, sekretær.

I 1923 – 568 medlemmer, der betaler 3 kroner i kontingent (Viggo Munck)

På generalforsamling 11/2 1923 ændres lovene for Foreningen ”Ollerup Delingsfører” se side 100 i Årsskriftet 1923.

Krigsministeriet giver tilladelse til at O.D. nålen må bæres på venstre overarm af uniformsfrakken.

1923 – Bestyrelsen kom til at bestå af: Anna Mortensen, Klim. Karen Rasmussen, Båring. Ingeborg Olsen, Roskilde. Jørgen Larsen, Malt. Erik Dalskov, Lem. Frede Hansen, og Kristian Krogshede.

Frede Hansen vælges til formand og Kristian Krogshede til sekretær.

1924 – Ca. 350 medlemmer.

Anna Mortensen, genvælges til bestyrelsen

Frede Hansen ønsker ikke genvalg og Rask Nielsen vælges.

Årgangsrepræsentanter Ingeborg Olsen og Erik Dalsgard afløses af: Søster Galmstrup og Ejnar Rasmussen.

Rask Nielsen vælges til formand og Kristian Krogshede til sekretær.

BESTYRELSER

ELEVFORENINGEN

I Gymnastikhøjskolens første årsskrift 1920 foreslog Niels Bukh, at der skulle laves en OD Forening. Ved Elevmødet fastelavn 1921, blev der nedsat en arbejdsgruppe, og der blev vedtaget Vedtægter for ”Ollerup Delingsførere”.

Formand:

1921 – 1923 Viggo Munck, Ollerup.
1923 – 1924 Frede Hansen, Ollerup.
1924 – 1931 Rask Nielsen, Ollerup.
1931 – 1950 Peder Møller Rasmussen, Bredsten ved Vejle, derefter formand for skolen.
1969 trækker Peder Møller sig tilbage.
1950 – 1962 Tage Hansen, Brørup.
1962 – 1968 Jacob Lindegaard, Korinth.
1968 – 1970 Johannes Nielsen, Nykøbing Falster.
1970 – 1998 Hans Jørgen Lørup. Vejrum.
1998 – 2010 Lynge Moesgaard. Give.
2010 – ? Kristian Albertsen. V. Skerninge

Kasserer/Sekretær:

1921 – 1931 Kristian Krogshede, Ollerup.
1931 – 1945 Rask Nielsen.
1945 – 1947 A. Søgaard Jørgensen.
1947 – 1950 Jørgen A. Broegaard.
1950 – 1978 Kristian Sørensen. (Thora Sørensen.)
1978 – 1988 Lars Kr. Nielsen og (Karen Nielsen.)
1988 – 2002 Bente og Aage Sækmose.
2002 – 2005 Bente Sækmose og Erik H.A. Jakobsen.
2005 – 2010 Bente og Aage Sækmose.
2010 – ? Vibeke Henriksen.

Bestyrelsesmedlemmer:

1921 – 1922 Magda Brogaard.
1921 – 1923 Frede Hansen, Ollerup.
1921 – 1926 Anna Mortensen, Klim.
1923 – 1927 Karen Rasmussen, Båring.
1923 – 1929 Jørgen Larsen, Malt.
1927 – 1929 Karen Vesterdal.
1929 – ? Ingrid Skov.
1929 – 1931 Jens Peder Bang.
1931 – 1937 Ester Skriver.
1937 – ? Kristian Rasmussen.
1937 – 1942 Ingrid Skov.
1937 – 1950 Tage Hansen, Brørup, derefter formand.
1942 – 1946 Edith Hansen, Oreby.
1942 – 1962 Ingeborg Olsen.
1943 – ? Anna Schultz, Vester Nebel.
1947 – ? Anna Bjerre Poulsen.
1950 – 1962 Kristian Sørensen, Ollerup.
1951 – 1955 Kristine Kristoffersen.
1955 – 1979 Lisse Andreasen, Nørbølling, Brørup.
1962 – 1966 Tage Hansen, Brørup.
1962 – 1972 Aja Bonde Poulsen, Dybbøl.
Peder Wrang, Skovsbo ved Svendborg.
1966 – 1968 Johannes Nielsen, Nykøbing Falster, derefter formand.
1967 – 1970 Gunnar Pedersen, Herning, derefter i skolekredsen.
1968 – 1970 Hans Jørgen Lørup, Vejrum, derefter formand.
1969 – 1973 Gunnar B. Hansen, Ågård senere Ollerup, derefter lærer og forstander.
1970 – 1991 Willy Andersen. Helsingør senere Krarup.
1972 – 1984 Anne Grethe Cornelsen.
1973 – 1998 Lynge Moesgaard, Give, derefter formand.
1979 – 1997 Ane Marie Toftgaard.
1991 – 1996 Bjarne Stenhøj Hansen, Odense.
1996 – 2004 Per Christensen. Nr. Broby.
1997 – 1999 Sonja Eriksen. Holstebro.
1998 – 2002 Lars Mortensen. Nørager, derefter formand for skolekredsen.
1999 – 2007 Rie Popp Troelsen, Odense.
2002 – 2003 Steen Dyrvig Jørgensen, Varde.
2003 – 2006 Stefan Jensen, Odense.
2004 – 2012 Kristian Skårup, København.
2006 – 2008 Erik H.A. Jakobsen, Svendborg.
2007 – 2009 Birgit Johansen, Odense.
2007 – 2013 Signe Asferg Andersen.
2008 – 2010 Marianne Lundsby Jensen, Bramming (Årgangsvalgt 2008).
2008 – 2010 Martin Tofting Kristensen, Årre (Årgangvalgt 2008).
2009 – 2011 Berit Madsen, Nr. Åby (Årgangsvalgt 2009).
2009 – 2013 Kenneth H. Christiansen, Borris (Årgangsvalgt 2009).
2010 – 2012 Rene Hovedskov Larsen, Ringsted. (Årgangsvalgt 2010).
2010 – 2013 Maria Lundsby Jensen, Nykøbing M (Årgangsvalgt 2010.
2011 – 2013 Kasper Bech Holdensen.
2011 – 2013 Tanja Mazur, Viby (Årgangsvalgt 2011.)
2011 – 2013 Anders Larsen, Middelfart (Årgangsvalgt 2011).
2012 – 2014 Bue Jul Jørgensen (Årgangsvalgt 2012)
2012 – 2014 Maja Lykke Christiansen (Årgangsvalgt 2012)
2013 – 2015 Mie Pommer Hansen, Vedbæk (Årgangsvalgt 2013)
2013 – 2015 Mads Hennecke Clausen, Tarm (Årgangsvalgt 2013)
2013 – 2015 Peter Sabro, Odense
2014 – 2016 Katrine Engelund Brøns (Årgangsvalgt 2014)
2014 – 2016 Morten B.H. Kristiansen (Årgangsvalgt 2014)
2014 – 2018 Ann V. Tygesen, København
2015 – 2017 Nicoline Bebe Rasthøj, Odense NV (Årgangsvalgt 2015)
2015 – 2017 Kristian Damgaard, Store Heddinge (Årgangsvalgt 2015)
2015 – 2019 Simon Seiger Stensig, Århus C
2016 – 2018 Ida Lousen, Aabenraa (Årgangsvalgt 2016)
2016 – 2018 Anders Koldby Vestergaard (Årgangsvalgt 2016)
2017 – 2019 Anne Mette Rohde, Herning (Årgangsvalgt 2017)
2017 – 2019 Morten Dahl Kruse, Aars (Årgangsvalgt 2017)
2018 – 2020 Katrine Engelund Brøns, Odense C
2018 – 2020 Marie Sofie Spanggard Jespersen, Højbjerg (Årgangsvalgt 2018)
2018 – 2020 Kasper Foss Hansen, Allerød (Årgangsvalgt 2018)
2019 – 2021 Mathilde Damgaard Olesen, Holsted (Årgangsvalgt 2019)
2019 – 2021 Walter Andersen, Holstebro (Årgangsvalgt 2019)
1984 – ? Birgit Sørup Heinsen. Blans
2013 – ? Lars Møller Andersen, Vejstrup
2013 – ? Gitte Skovlod Stenum, Skårup Fyn
2019 – ? Ida Lousen, Odense C
2020 – ? Morten Dahl Kruse, Århus
2020 – 2022 Sofie Frisch Andersen, Vestrup
2020 – 2022 Jeppe Østergaard Nielsen, Roskilde
2021 – 2023 Christine Clausen, Rødekro
2021 – 2023 Georg Bergersen, Tobøl, Norge

Gymnastikhøjskolen bliver en ”Selvejende Institution” 1950.

I testamentet står bl.a.

Skolens lærerstab 4. maj 1950 og elevforeningens bestyrelse skulle vælge institutionsbestyrelse.

I den skulle sidde: Alfred Jørgensen, Marie Illum, Arne Mortensen, Jørgen A. Broegaard og Adia Frost.

Skolens Lærerstab:

Lars Bækhøj

Adia Frost

Alfred Beck

Kristian Sørensen

Arne Mortensen

Jens Thorup

Jørgen A. Broegaard

Grethe Laulund

Elevforeningens bestyrelse:

Gdr. P. Møller Rasmussen, Bredsten ved Vejle

Mejeribestyrer Tage Hansen, Brørup

Gymnastiklærerinde Ingeborg Olsen, Slagelse

Gymnastiklærerinde Anna Bjerre Poulsen, Lemvig

Højskolelærer Jørgen A. Broegaard

Husbestyrerinde, Marie Illum

Inspektør Alfred Jørgensen

Til formand for skolen vælges: P. Møller Rasmussen

Til formand for elevforeningen: Tage Hansen

Forretningsudvalg, der styrer skolens økonomiske ledelse: Her vælges Alfred Jørgensen til formand

Som forstandere vælges: pr. 1. september 1950: Arne Mortensen og Jørgen A. Broegaard

1950. Kristian Sørensen vælges til Sekretær

Ny formand: Tage Hansen. Elevforeningen

Nyvalgt blev Lærerinde Kristine Kristoffersen, Holte

Årgangsrepræsentanter: Jytte Parliin, Roskilde og Poul Hansen, Høve

P. Møller Rasmussen bliver formand for skolen

GYMNASTIKHØJSKOLENS BESTYRELSE (1950)
Formand:
P. Møller Rasmussen.

Medlemmer:
Alfred Jørgensen
Marie Ilum
Arne Mortensen
Jørgen A. Broegaard
Adia Frost
Lars Bækhøj
Jens Thorup
Grethe Laulund
Kristian Sørensen
Alfred Beck
 

Elevnyt udkommer for første gang.
Indeholder fremover bl.a. Generalforsamlingerne
NAVNE PÅ ÅRGANGSREPRÆSENTANTER ER IKKE ALTID MED I REFERAT.


Forslag til nye vedtægter – skal godkendes 1959, fremlægges.
Vedtægter godkendes for Elevforeningen ”Ollerup Delingsførere”
1960 Til bestyrelsen genvælges: Tage Hansen, Peder Møller Rasmussen, Kr.
Sørensen og Ingeborg Olsen.
 

1970
SKOLEKREDSEN ER NU STIFTET.
Der er nu 3 bestyrelser.
 

ELEVFORENINGSBESTYRELSEN
5 medlemmer valgt på generalforsamlingen i elevforeningen + 2 årgangsrepræsentanter


SKOLEKREDSBESTYRELSEN
3 medlemmer valgt på skolekredsens generalforsamling


De to bestyrelser minus årgangsrepræsentanter i elevforeningens bestyrelse + to personer, der er udpeget af DDSG&I og DGU (Senere DGI’er) :

BESTYRELSEN FOR GYMNASTIKHØJSKOLEN

SKOLEKREDS BESTYRELSE:
Formanden for skolekredsen er samtidig formand for Gymnastikhøjskolens bestyrelse.
Formand:
1970 – 1990 Johannes Nielsen
1990 – 2002 Gunnar Pedersen
2002 – 2005 Lars Mortensen
2005 – 2010 Anker Clausen
2010 – 2021 Poul Henning Jørgensen
2021 – ? Kasper Ingmann Bille Fynbo

Medlemmer:
1970 – 1990 Gunnar Pedersen, derefter formand
1991 – 2009 Mogens Lund.
1980 – 2005 Anker Clausen, derefter formand
2005 – 2011 Niels Dalsgaard
2009 – 2010 Poul Henning Jørgensen, derefter formand
2011 – 2017 Astrid Levin
? – 2014 Kristian Skaarup
? – 2013 Michael Bjørn
? – 2014 Jørn From
? – 2012 Dorte Palm
? – 2015 Christian Duus
? – 2017 Dorte Stenbæk
2012 – 2015 Birthe Linddal Jeppesen
2012 – 2017 Bente Lassen Nørby
2015 – 2021 Kasper Ingmann Bille Fynbo, derefter formand
? – ? Birgit Sørup Heinsen
? – ? Lars Kristensen
? – ? Kristian Albertsen
2015 – ? Rudi Lauridsen
2018 – ? Mette Thiem Klitsø
2021 – Kristian Traberg Larsen

Fra DDGU. og DDSG&I fra 1992 DGI:
Helen Dalvig. DDSG&I
Karen Bjerre Madsen. DDGU
Anne Marie Kristensen, Kruså
Jørgen Jacobsen, Ullerslev


– 2007 Lynge Kjeldsen, DGI
– 2006 Hans Højly. Tved ved Svendborg. DGI Svendborg.
2006 – 2007 Birgit Johansen, DGI Fyn, derefter elevvalgt
2007 – 2009 A.C. Amstrup, DGI
2008 – 2009 Jens Højer – Kruse

Ved det nye vedtægters vedtagelse ved Elevmødet 2009 udgår repræsentationen fra DGI.